Regulament GDPR

Regulamentul European pentru protectia datelor cu caracter personal (GDPR)

In vederea asigurarii aplicarii si respectarii prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 referitoare la protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulatie a acestor date, laboratoarele de analize medicale Priority Medical vor solicita fiecarui pacient Consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Decizia de a utiliza serviciile noastre medicale necesita consimtamantul pacientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Astfel, fiecare pacient va semna electronic acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Conform Regulamentului (UE) 679/2016, pacientul beneficiaza de dreptul de acces, rectificare, portabilitate sau stergere a datelor, restrictionare a prelucrarii, dreptul de a se opune prelucrarii, dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia, dreptul de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, pacientul se poate adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal. 

Va multumim pentru intelegere!

Echipa Priority Medical